Undersökning…

Vi tänkte börja genomföra korta frågor för att ta reda på vad ni tycker om olika saker.

Som du kanske har hört så har Dalregementet återuppstått efter 21 år i malpåse.
Vi har fått signaler att de gärna skulle se att vi kan erbjuda FMI (försvarsmaktsinstruktörer) på pistol. Första kullen med värnpliktiga planeras rycka in redan till hösten 2022. För att kunna snabbt agera om/när det kommer en formell förfrågan skulle vi vilja veta: kan du tänka dig att bli FMI?

Undersökningen ligger öppen t.o.m. 2022-01-02.

Dalregementet är på väg tillbaka i länet! Kan du tänka dig att utbilda dig till Försvarsmaktsinstruktör?

  • Nej (80%, 4 Votes)
  • Kanske (20%, 1 Votes)
  • Ja (0%, 0 Votes)

Total Voters: 5

Om du är intresserad att genomgå förbundets utbildning för att bli certifierad Försvarsmaktsinstruktör, får du gärna mejla in ditt intresse till kretsen. Det räcker med namn, epost, förening och ett mobilnummer, så kontaktar vi dig i ett senare skede.

Kretstävling MilSnabb – lag

Kretsstyrelsen har fattat beslut om att införa lagtävling på Kretsmästerskapet i Militär Snabbmatch (vapengrupp C) då de fyra (felaktigt inbjudna) anmälda lagen på senaste mästerskapet skulle ha resulterat i guldmedaljer till det segrande laget.

Beslutet gäller fr.o.m. 2022 års kretsmästerskap.

I dag, 5:e december, uppmärksammar vi…

…Internationella frivilligdagen för ekonomisk och social utveckling!!

Den av FN instiftade internationella frivilligdagen firas varje år den 5 december med syftet att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt.

Sedan 1985 har regeringar, FN-systemet och organisationer förenats med frivilliga runt hela jorden för att fira Internationella frivilligdagen varje år. Syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt för att uppnå FN:s millennie-mål. (www.unicef.se)

I Sverige engagerar sig fler än tre miljoner personer i landets cirka 250 000 organisationer.

Bland dessa återfinns ca 25.000 medlemmar i den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Pistolskytteförbundet!

Mot SM 2022 – med Orsa Kommun!

Nyligen representerade Lena Sjögren, Jimmy Lök och Daniel Bergström Dalarnas Pistolskyttekrets vid ett möte med Orsa Kommuns Barbro Fischerström. Mötet var ett avstämningsmöte inför fältskytte-SM i Orsa sommaren 2022.

Trion rapporterar att de alltid blir mycket väl bemötta av Orsa Kommun som uttrycker sitt stöd och gillande till att Dalakretsen arrangerar tävling i Orsa. Barbro hjälper till och kommer ständigt med bra förslag på lösningar vid våra diskussioner. Vi känner verkligen att vi har Orsa kommun vid vår sida i denna SM-satsning och vi vill därför uttrycka vår tacksamhet för ett bemötande som överträffat alla förväntningar!

Tack till Orsa Kommun för det fina samarbetet!

Vi tipsar gärna om SM-sidan där du redan nu kan hitta en del information om tävlingen och platsen.
Vill du läsa mer om Orsa kan vi rekommendera deras turistportal som du hittar här!

Dalakretsen – en del av det frivilliga försvaret

Kretsförande Lena Sjögren representerade Dalakretsen när försvarsmakten bjöd in till informationskväll i samband med återöppnandet av Dalregementet – I13. Det var 36 organisationer som var inbjudna och ibland dem 18 frivilliga försvarsorganisationer. Överste Ronny Modigs berättade om den stolthet han känner över att återvända till hemstaden Falun. Han berättade även om de olika planer som finns för vart regementet ska byggas och lite om hur rekryteringen av personal pågår. 

Informationsträffen omfattade även ett första steg i den inventering av samarbete som kommer att ske mellan Dalregementet och de frivilliga försvarsorganisationerna i Dalarna. Överste Modigs tryckte på att det handlar om ett samarbete; vad kan vi i föreningarna i Dalarna (t.ex. Dalarnas pistolskyttekrets) erbjuda och vad behöver vi för hjälp. Det fanns även intresseorganisationer på plats som fick fundera på hur traditioner och historian kring vårt Dalregemente ska återtas.

Dalakretsens styrelse fick i hemläxa att fundera på hur vi ser på samarbetet. 

De frivilliga försvarsorganisationerna kommer att bjudas in för ytterligare möten. Dels föreningarna sinsemellan men förstås även i samarbete med Dalregementet. Denna informationskväll var det första steget i en lång vandring som vi ska ta tillsammans!

Lena Sjögren passade på att bjuda in Dalregementet och frivilliga försvarsföreningar med förankring i Dalarna att delta i vår marknad vid fältskytte-SM i Orsa sommaren 2022.

Uppdaterade COVID-regler

VU-beslut 28 september 2021 angående tävlingar


Svenska Pistolskytteförbundets Verkställande Utskott beslöt 28 september 2021 enligt nedan.

Beslutet gäller från och med 29 september 2021. Från samma tidpunkt upphävs VU beslut om tävlingar 30 juni 2021.


• Alla tävlingar och andra aktiviteter får genomföras. Se Skjuthandboken C.3.1.
• Beslutet från 21 mars 2020 angående vapenkontroll (att även en tävling utan obligatorisk vapenkontroll är standardmedaljgrundande) gäller till och med 31 december 2021.
• Fortfarande gäller att stanna hemma om man är sjuk och att omedelbart lämna tävlingsområdet om man blir sjuk under pågående verksamhet.
• I övrigt upphävs SPSF alla tidigare beslut och råd som avser undvikande av smittspridning.

Myndigheternas främsta råd för att undvika ökad smittspridning igen är att alla som kan låter vaccinerar sig.

Detta beslut gäller från 29 september 2021