Augustifrågan

En fältskyttetävling kan kräva vad som helst mellan 15-30 funktionärer, ett antal som allt färre föreningar kan uppbåda. Nedan beskrivs några olika sätt att (kanske) lösa funktionärsbristen.

Obs. att den här gången finns även ett alternativ där du kan bidra med egna idéer eller kanske med varianter på de föreslagna idéerna.

Vilket alternativ tycker du är mest lovande/intressant? Då det kan finnas ett otal alternativa idéer finns även en möjlighet att skriva fri text om du har en idé du vill tipsa om!

Majfrågan

Hederspriser är något som funnits ända från det nationella förbundets start (så vitt jag vet).
På senare år har dock prispengar blivit vanligare och vanligare.
Denna månad undrar vi vad du tycker om konceptet med hederspriser kontra prispengar.
Är det något du uppskattar eller är det förlegat?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vad tycker du om hederspriser?

Aprilfrågan

Så är då april månad här. Om allt har gått som det ska har du nu varit på föreningens årsmöte och kanske hämtat ut några skyttemärken… Frågan för denna månad handlar om vad vi tycker om dessa skyttemärken; dyrt och onödigt eller en trevlig sak att samla på?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vad tycker du om märkestagningen? (dvs. Pistolskyttemärket, fältskyttemärket osv osv)

Flaggöverlämning

Riksdagens talman Andreas Norlén överlämnar den svenska flaggan till dalakretsens ordförande Lena Sjögren den 10:e mars 2022.
Riksdagens talman Andreas Norlén överlämnar den svenska flaggan till dalakretsens ordförande Lena Sjögren den 10:e mars 2022. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

Stiftelsen Sveriges Nationaldag genom dess ordförande (tillika riksdagens talman) Andreas Norlén samt stiftelsens generalsekreterare Martin Brothén överlämnade den 10:e mars till Dalarnas Pistolskyttekrets representant, kretsordförande Lena Sjögren, en flagga som vajat på riksdagshuset. 

“Beslutet att dela ut flaggor som varit hissade på riksdagen till organisationer och föreningar görs i syfte att sprida kunskap om dess betydelse som landets symbol. Genom att göra detta uppmärksammas särskilt riksdagens demokratijubileum och flaggan som symbol för de värden vårt land är förknippat med som demokrati, fred och frihet. Vår öppenhet, vackra natur och alla människors lika värde är annat som ofta uppmärksammas i firandet runt om i Sverige.”

Dalakretsens flagga var hissad på taket till Östra riksdagshuset 2021-05-23.

Föreningar och verksamheter som också vill ha detta tecken på svensk demokrati kan ansöka fram till 15 april på stiftelsens webbplats.

Marsfrågan

En viktig uppgift för kretsstyrelsen är att samordna och arrangera utbildningar för kretsens medlemmar.
Dels utbildningar som höjer kompetensnivån på själva skyttet men också utbildningar som möjliggör tävlande. Utbildning går hand i hand med uppdraget att säkerställa att det arrangeras tävlingar i allmänhet och mästerskap i synnerhet. Utan utbildade funktionärer blir det det i bästa fall inga bra tävlingar och i värsta fall INGA tävlingar…

Månadens fråga handlar därför om vilka önskemål det finns från kretsmedlemmarna rörande utbildningstillfällen.

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Om det erbjuds det närmsta året så kan jag tänka mig att gå en utbildning om att....?