Medaljer & förtjänsttecken

I denna avdelning redovisas vilka medaljer, diplom och andra förtjänsttecken som delats ut av Dalakretsen eller till skyttar och föreningar i Dalakretsen.

Comments are closed.