UTBILDNING

Kretsen arrangerar utbildningar i den mån det behövs och efterfrågas.

2018 genomfördes:

  • föreläsning om mental träning

2017 genomfördes:

  • vapenkontrollantutbildning
  • föreningstränarutbildning
  • PPC-kurs.

Comments are closed.