UTBILDNING

En viktig uppgift för kretsarna är att samordna och arrangera utbildning i olika ämnen.

Kretsens skyttar kan genomgå utbildning för att bli klubbtränare. Som sådan blir man alltså tränare åt sina klubbkamrater. Utbildningen ges av kretsens kretstränare. Du kan läsa mer om nuvarande kretstränare här!

Är man duktig och intresserad kan man sedan själv gå vidare och bli utbildad kretstränare.
Den utbildningen ges av förbundets rikstränare.

Därutöver arrangerar kretsen – vid behov – kurser för kretsskyttarna där de blir licensierade vapenkontrollanter. Även utbildning i banläggning (fältskytte) kan ges om tillräckligt intresse finns.

Mental träning har på senare år blivit mer och mer populärt.


2024:

Avklarad: Föreningsinstruktörsutbildning

2024-04-07 (fm): Tävlingsadministration. Gagnef-Mockfjärds skjutbana.
2024-04-07 (em): Funktionärskurs fält- och banskytte. Gagnef-Mockfjärds skjutbana.

2024-05-12: Vapenkontrollantutbildning. Ger licens att agera vapenkontrollant på tävlingar.

2024-05-26: Fältbanläggning.

2023:

2023 erbjöds fyra kurser under två heldagar. Vapenkontrollant, banläggningskurs, stationschefskurs, föreningstränarutbildning. Antalet anmälda blev dock så få att endast vapenkontrollantkursen kunde ges.

2022:

Med anledning av att kretsen arrangerade SM i Fältskytte detta år koncentrerades utbildningsinsatserna till sådant som behövdes för SM-tävlingen – främst en stationschefskurs. Kursen gavs av rikstränaren Tor Kangas.

2021 genomfördes:

inga utbildningar pga COVID-19

2020 genomfördes:

inga utbildningar pga COVID-19

2019 genomfördes:

inga utbildningar

2018 genomfördes:

  • föreläsning om mental träning

2017 genomfördes:

  • vapenkontrollantutbildning
  • föreningstränarutbildning
  • PPC-kurs

Comments are closed.