Friskvårdsbidrag

#skytte =  #friskvård!

Fältskytte och springskytte är sedan sommaren 2020 godkända aktiviteter för friskvårdsbidrag. Det är viktigt att komma ihåg att det endast är startavgifter i dessa två grenar samt träningsdelen av medlems-avgiften som är godkända. Material såsom redskap och ammunition får inte användas – det är lika för golfklubbor och hockeyutrustning.

Bakgrund

Dalarnas Pistolskyttekrets ordförande Lena Sjögren, Borlänge, har under något år arbetat för att få fält-skytte godkänt som friskvård. Tillsammans med Jur.dr. Urban Rydin på firman Ludvig & Co fram­fördes ärendet först till Skatteverket för att till slut hamna i Högsta Förvaltningsdomstolen där den slutgiltiga domen föll den 26 juni 2020. Bl.a. fältskytte och springskytte godkändes som friskvård!
En härlig seger för såväl dalakretsens som hela skytte­sveriges fält- och springskyttar!

Medlemmen

De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag då det är ett för företaget skattegynnat bidrag. Ersättningen varierar men brukar ligga på mellan 1 000 kr och 2 500 kr.

När det gäller startavgifter ber du arrangören om ett kvitto på din startavgift. Det måste vara ett personligt kvitto! Du ska alltså ha ditt namn (och helst också personnummer) på kvittot. Se detaljer nedan.

När det gäller din förenings medlemsavgift så är det alltså bara träningsdelen av medlemsavgiften som är ersättningsbar. Du måste därför be din förening om ett kvitto som specificerar den träningsrelaterade delen av medlemsavgiften. Du lämnar sedan in kvittot till din arbetsgivare som betalar ut ersättning.

Föreningen

Det kostar inget för föreningen att låta medlemmar använda sin träningsavgift som friskvårdsutlägg. Ni ska endast dela upp det vi idag kallar medlemsavgift i två delar, en del med medlemsavgift och en del träningsavgift för de skyttar som tränar aktivt fältskytte och/eller springskytte.

Del medlemsavgift

Är summering av de avgifter som kan härröras till en medlem, ex. SPSF-avgiften om 260 kr, ev. tävlingslicens, kretsavgiften osv. Glöm inte att inkludera föreningens faktiska medlemsavgift.

Del träningsavgift

Från hela beloppet som tidigare var medlemsavgift dras ovanstående medlemsavgift av.
Det som blir kvar är den del av kostnaderna som föreningen har för att tillhandahålla tävlings- och träningsmöjligheter för medlemmen.

Kvitto

För att räknas som kvitto ska föreningens namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, datum, medlemmens namn och att momsen är 0%. Därutöver ska uppgift om träningsavgift alt ”startavgift tävling” samt vilken gren det gäller för och vilket belopp förstås.

Tävlingsarrangör

Vid tävling bör arrangören förbereda en kvittomall med uppgifter för kvitto enligt ovan och text ”individuell start fältskytte” respektive ”springskytte” samt en rad för att fylla i den tävlandes namn.  

@Dalarnas Pistolskyttekrets 2021

Comments are closed.