Minneslista för föreningsstyrelser

Januari

15 Sista dag för att sända in Märkesbeställning till Pistolskytteförbundet.
Även sista dag för att anmäla föreningens riksmästare.
30 Sista dag för att sända in Årsrapport för föregående år. Glöm inte bort att fylla i Riksmästarnomineringen!
30 Årsrapporten insänds via MAP (MedlemsAdministrativt Program) på Förbundets hemsida. Inloggningsuppgifter tillställs varje förening från Förbundet.

Mars

10 Kretsavgiften ska vara betald (obs. nytt förfallodatum fr.o.m. 2022)
31 Glöm inte att uppdatera styrelsens sammansättning i MAP efter årsmötet!

September

1 Sista dag för insändande av ansökan till kretsen om att få arrangera tävling. Kretsen lämnar i sin tur underlag till förbundskansliet senast den 1 oktober.

November

15 Sista dag för insändande av “Framställning om” till kretsen.
25 Sista dag för insändande av motion till Kretsens årsmöte. (skall vara Kretsen tillhanda 1/12)

Comments are closed.