Minneslista för föreningsstyrelser

Januari

15 Sista dag för att sända in Märkesbeställning till Pistolskytteförbundet.
30 Sista dag för att sända in Årsrapport för föregående år. Glöm inte bort att fylla i Riksmästarnomineringen!
30 Årsrapporten insänds via MAP (MedlemsAdministrativt Program) på Förbundets hemsida. Inloggningsuppgifter tillställs varje förening från Förbundet.

Mars

31 Kretsavgiften ska vara betald
31 Glöm inte att uppdatera styrelsens sammansättning i MAP efter årsmötet!

September

1 Sista dag för insändande av ansökan till kretsen om att få arrangera tävling. Kretsen lämnar i sin tur underlag till förbundskansliet senast den 1 oktober.

November

15 Sista dag för insändande av “Framställning om” till kretsen.
25 Sista dag för insändande av motion till Kretsens årsmöte. (skall vara Kretsen tillhanda 1/12)

Comments are closed.