Nya riktlinjer för tävlingsarrangemang

Besked från förbundet:

“Verkställande utskottet uppdaterar nu uppdatera besluten avseende tävlingar i pandemitider. Råd 1 om att nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar och råd 2 om att kretsstyrelsen inte får medge att andra kretsar får bjudas in till kretstävlingar upphävs från och med 2020-06-13. Observera även de nytillkomna besluten 11, 12 och 13 angående hur tävlingar ska genomföras och behov av beslut.”

Uppdaterad beslutslista finns här:

Aktuellt stomprogram finns här:

Dalaserien

Fick ett mejl angående datumen på serietävlingarna… Ska de verkligen börja på en onsdag (13/5)?

Då inbjudningarna har legat ute sedan årsmötet så är det lite sent att ändra på dessa nu, så angivna datum gäller.

Inställda tävlingar

2020-05-03: Borlängeträffen (Precision)

2020-05-09: Vårdagsskottet i Mora (Precision)

2020-05-10: Kopparsmällen i Falun (Precision)

2020-05-17: Leif I. Ohlssons Minne i Hedemora (Precision)

2020-05-21: Björnträffen i Älvdalen (Fält)

2020-06-13: Björkaträffen i Gagnef-Mockfjärd (Precision)

2020-06-14: Dalaträffen i Gagnef-Mockfjärd (Fält)

Undantag från obligatorisk vapenkontroll pga Corona.

Till samtliga Pistolskyttekretsar,

På grund av de stora riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Detta innebär att även tävling utan genomförd vapenkontroll är standardmedaljgrundande.

Vänligen informera era föreningar.

På uppdrag av Verkställande utskottet

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare