Kretsmästerskap Fältskytte!

Såååå, Kopparknallen i Falun ställs in. Istället genomförs ett rent kretsmästerskap.
Tävlingen har status som en kretstävling – inte en nationell tävling.
Inga heders- eller penningpriser. Endast kamp om medaljerna.

Det går normalt åt ett 20-tal personer för att genomföra en fältskyttetävling och bristen på funktionärer är ett problem för de flesta föreningar. Mindre föreningar kan ofta inte ens drömma om att arrangera en fälttävling.

Med anledning av detta genomförs därför årets Kopparknall – Kretsmästerskap – på ett lite annorlunda sätt. Det kommer att finnas en del funktionärer på plats, ja – men deltagarna kommer själva att få utföra en del moment. Patrullerna skjuter i två omgångar där den “lediga” halvan får dra i snören osv och sedan turas man om. Det blir lite “trial and error” men förhoppningsvis kan vi utarbeta någon slags rutin och erfarenhet som sedan kan användas vid fler tävlingar. Gärna även i regi av mindre föreningar så att kretsens skyttar får fler tävlingsmöjligheter under kommande år.

Välkomna!

Mats Dahlstedt, Falu Sport- & PSK

Årets Rekryt 2022

Nu ligger inbjudan till Årets Rekryt uppe!

Tävlingen går av stapeln 23:e oktober i Dala-Järna med PK Pricken som arrangör!

Sprid informationen till alla gröna skyttar i kretsklubbarna!

Septemberfrågan

Covid undantaget; vad är det största hotet mot pistolskyttets framtid i Sverige?

Observera att du denna gång kan kryssa i upp till 3 olika svar.

Vad, tror du, är det största hotet mot pistolskyttet i framtiden (1-10 års sikt)? Obs. du kan ange 1-3 svar.

Inställd tävling 20/8!!

Pga. kraftig funktionärsbrist orsakat av COVID, skolstart, SM m.m. har Falu Sport- & PSK tvingats ställa in den nationella tävlingen i Militär Snabbmatch på lördag 20/8.

V.v. försök sprid detta till skyttekamrater så ingen behöver åka i onödan!

Augustifrågan

En fältskyttetävling kan kräva vad som helst mellan 15-30 funktionärer, ett antal som allt färre föreningar kan uppbåda. Nedan beskrivs några olika sätt att (kanske) lösa funktionärsbristen.

Obs. att den här gången finns även ett alternativ där du kan bidra med egna idéer eller kanske med varianter på de föreslagna idéerna.

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vilket alternativ tycker du är mest lovande/intressant? Då det kan finnas ett otal alternativa idéer finns även en möjlighet att skriva fri text om du har en idé du vill tipsa om!