PPC

Tavlan har X, 10, 9, 8 ch 7, därutanför bom. Den kan tyckas stor, men det är X:et, eller möjligen 10:an du skall träffa.

PPC (Precision Pistol Competition)

PPC är förbundets näst yngsta gren, upptagen 2005. En perfekt gren för dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt ursprung i det amerikanska polisskyttet. Skjutställningarna är stående, sittande och liggande – med eller utan barrikadstöd (se mer om detta nedan). Skjutavstånden är varierande enligt fastställda matchscheman.

Hur går det till?

En tävling är indelad i ett antal steg – s.k. ”stages”. I varje stage skjuts mellan 6 och 24 skott i en eller flera skjutställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden). Avstånden varierar mellan 3 – 50 yards och skjuttiden varierar mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika; 48, 60 eller 150.

Här skjuter Johan Ahlbeck barrikad vänster

”Barrikaden” är en stolpe, cirka 10×10 cm. Att sätta upp den stadigt i marken är inget problem, däremot att ha den både stadig och löstagbar. Barrikaden symboliserar ett hörn som skytten (ursprungligen alltså en polis) använder som skydd i en skarp situation.

Thomas Svensson i sittande ställning under VM2015

Regler m.m.

Du kan läsa mer om regler och annat i Skjuthandboken samt på Svenska PPC-Cupens hemsida.

Källa: www.pistolskytteförbundet.se

Comments are closed.