PPC

PPC (Precision Pistol Competition)

PPC är förbundets näst yngsta gren upptagen 2005. En perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt ursprung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema.

 Hur går det till?

En tävling är indelad i ett antal steg s.k. ”stager”. I vaje stage skjuts mellan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden).

Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tiden mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.

 Exempel på barrikadstöd.

”Barrikaden” är en stolpe, c:a 10×10 cm. Att sätta upp den stadigt i marken är inget problem, däremot att ha den både stadig och löstagbar.

 En variant av sittande skjutning.

 Tavlan har X, 10, 9, 8 ch 7, därutanför bom. Den kan tyckas stor, men det är X:et, eller möjligen 10:an du skall träffa.

Regler m.m.

Du kan läsa mer om regler och annat under rubriken regler samt på Svenska PPC-Cupens hemsida.

Källa: www.pistolskytteforbundet.se

Comments are closed.