Röstlängd

Den senast upprättade röstlängden.

Röstlängden ger en ögonblicksbild av kretsens medlemsföreningar den 31:a december och används på årsmötet påföljande år (senast utgången av mars månad).

Comments are closed.