TÄVLINGAR

Här publicerar vi inbjudningar och resultat till olika tävlingar.

På en sida (Kretstävlingar 20YY) hittar du de tävlingar som våra kretsföreningar arrangerar – antingen som kretstävling (där bara skyttar från Dalakretsens föreningar är inbjudna) eller på nationell nivå (där alla skyttar i Sverige är inbjudna).

På en egen sida (Mästerskap 20YY) läggs inkomna inbjudningar och resultat från mästerskap på krets-, landsdels- och nationell nivå vilka berör Dalakretsens skyttar; dvs Kretsmästerskap, ÖSM och SM.

Kretsen arrangerar också serietävlingar och tävlingar för de lite nyare skyttarna – dessa återfinns under respektive sida under denna huvudrubrik.

För övriga nationella tävlingar, arrangerade utanför kretsen samt förbundets serietävlingar (Rikstävlingen) hänvisas till förbundets sida.


Comments are closed.