KONTAKT

E-post

V.v. se kontaktformulär här!

Kretsens postadress:

Dalarnas Pistolskyttekrets
C/o Carina Englund
Myggsjön 2
781 99  IDKERBERGET

Faktureringsadress:

Dalarnas Pistolskyttekrets
C/o Carina Englund
Myggsjön 2
781 99  IDKERBERGET

Andra uppgifter:

Organisationsnummer: 802500-8205
BankGiro: 809-4963    OBS!! SM-starter betalas in föreningsvis till BankGiro: 5797-5591

Comments are closed.