KONTAKT

E-post

V.v. se kontaktformulär här!

Kretsens postadress:

Dalarnas Pistolskyttekrets
C/o Mats Dahlstedt
Guldstigen 18 D
791 56  FALUN

Faktureringsadress:

Dalarnas Pistolskyttekrets
C/o Mats Dahlstedt
Guldstigen 18 D
791 56  FALUN

alternativt alt. /AT/ om e-postfakturor kan skickas.

Andra uppgifter:

Organisationsnummer: 802500-8205
BankGiro: 809-4963

Comments are closed.