Valberedning

Valberedningen 2023-24 består av:

Pär-Erik Holmberg, Borlänge PK (sammankallande)

Stefan Siitari, Älvdalens PK

Lars Wenngren, Rättviks PK

Kommittén tar gärna emot nomineringar! Helst före 1/1, men inget krav.

Idéer, förslag samt konkreta nomineringar mejlas till /AT/.

Comments are closed.