Förbundsmedalj – guld

Till Dalarnas Pistolskyttekrets utdelade förbundsmedaljer

Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld.

1990 Lennart Carle, Falun

2019 Erik Forsberg, Smedjebacken

2022 Lena Sjögren, Borlänge

 

Förtjänstmedalj i guld

Instiftad 1974 ersatte den Förbundets förtjänstmedalj (1951-1974)

”Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång tid – i regel minst 15 år – nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för det nationella pistolskyttets allmänna utveckling i vårt land. För att komma ifråga bör vederbörande tidigare ha erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver.

Den, som tidigare belönats med förbundets förtjänstmedalj i guld och som därefter under en tid av minst ytterliga tio år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för det nationella pistolskyttet, kan tilldelas förbundets förtjänstmedalj i guld med eklövskrans (applicerad på bandet).”       

Under ett och samma år må i regel inte utdelas mer än högst två medaljer i guld och tio i silver.

Mer information om förbundets förtjänsttecken hittar du på förbundets hemsida!

Erik Forsberg, 2019

Comments are closed.