OM KRETSEN

Dalarnas Pistolskyttekrets är en regional organisation för Svenska Pistolskytteförbundet och för de föreningar anslutna till förbundet som finns inom kretsens regionala område. Dessa föreningar är också kretsens medlemmar.

Kretsens uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därvid följa de beslut och anvisningar som meddelas av Svenska Pistolskytteförbundets förbundsmöte, förbundsstyrelse och andra organ.

(från §1 i stadgarna)

 

Comments are closed.