Förbundsmedalj – silver

Till Dalarnas Pistolskyttekrets utdelade förbundsmedaljer

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver.

 Paul Hellqvist Falun  1959 
 Gösta Wetterhall Falun  1960 
 Olle Carlsson Ludvika  1961 
 Sam Lawson Mora  1962 
 Helge Bonde Borlänge  1965 
 Göte Pettersson Hedemora  1965 
 John Ericsson Ludvika  1967 
 Henry Dahlberg Rot  1968 
 Hans G. Hansson Borlänge  1969 
 Sune Berglund Mora  1969 
 Holger Olsson Hedemora  1970 
 Lennart Carle Falun  1970 
 Erik Forsberg Smedjebacken  1986 
 Sven-Erik Mases Falun  1996 
 Lena Sjögren Borlänge  2015

Förtjänstmedaljen i silver

Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i silver. Instiftad 1974 då den ersatte Pistolskytteförbundets Förtjänstmedalj i silver (1951-1974).

”Till välkänd och aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång tid – i regel minst 8 år – nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för det nationella pistolskyttet, varvid detta arbete i allmänhet bör ha gagnat förbundets verksamhet såväl inom, som utom den egna föreningen.”

Under ett och samma år må i regel inte utdelas mer än högst två medaljer i guld och tio i silver.

För mer information om dessa medaljer, inklusive  hänvisas till förbundets hemsida: http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundets-fortjansttecken

Comments are closed.