Organisation

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets skytteföreningar.

SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivillga försvarsorganisationerna

De till SPSF anslutna pistolskytteföreningarna är grunden för verksamheten. Föreningarna är områdesvis sammanslutna till pistolskyttekretsar. Kretsarna utser ombud till Förbundsmötet (FM), som är högsta beslutande organ inom SPSF. Förbundsstyrelsen (FS) är förbundets beslutande organ när FM inte är samlat.
Pistolskyttet i Sverige är huvudsakligen organiserat i två nationella förbund; Svenska Skyttesportförbundet (SSSF) och Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF).

Pistolskytteförbundet ansvarar för de nationella grenarna Precision, Fältskytte, Militär Snabbmatch, PPC, Nationell Helmatch, Springskytte, Luftpistol. De flesta av dessa grenar bedrivs främst bara i Norge och Danmark. PPC och Militär Snabbmatch är dock internationella grenar vars ursprung kommer från tävlingsgrenar från polisen respektive militären.

Skyttesportförbundet ingår i Riksidrottsförbundet och ansvarar för de internationella grenarna (du vet, dom du ser på OS), Fripistol, Snabbpistol, Grovpistol, Sportpistol, Standardpistol, Luftpistolskytte mm.

Andra förbund som på något sätt hanterar pistolskytte är Svenska Svartkrutsfederationen (dvs. inte ett förbund…), Svenska Parasportförbundet (f.d. Sv. Handikappidrottsförbundet) samt Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

 

Comments are closed.