Kretstränare

Det finns två kretstränare i Dalakretsen för närvarande.

Uppgiften som kretstränare är att samordna, arrangera och genomföra utbildningar i kretsen. En del utbildningar arrangeras endast för föreningstränarna så att de i sin tur kan utbilda sin förenings medlemmar. Vissa utbildningar genomförs direkt med kretsens skyttar.

Kretstränare innebär att man har erfarenhet som föreningstränare samt genomgått av Svenska Pistolskytteförbundet anordnad utbildning för att bli licensierade kretstränare.

Lena Sjögren, tävlar för Borlänge PK

Jag började min skytteverksamhet i Hedemora PK, där började jag som de flesta andra nybörjare att träna precisionsskytte och insåg ganska fort att jag inte hade den uthållighet som krävs för den grenen. När jag fick tillfälle att prova på fältskytte så var jag fast. Jag har dock lärt mig att precisionsskytte är bra träning inför en fältskytterunda. Jag har tidigare tagit licens för att skjuta PPC men inte tagit mig tid att träna så mycket att det gett något resultat. Har provat på militär snabbmatch och funnit att det är riktigt roligt. Jag är även ordförande i Dalarnas Pistolskyttekrets. Jag har även varit ledamot i Svenska Pistolskytte-förbundets styrelse där jag även var medlem i regelkommittén. Jag ägnar i genomsnitt under året ca 12 tim/vecka åt skytteträning/-tävling och 8 tim/vecka åt skytte-administration.

Krystian Björklund, tävlar för Säters PSF

Relativt ny som kretstränare, presentation kommer så småningom.

Comments are closed.