Kretstränare

Vi är tre skyttar som valts ut att bli kretsinstruktörer i Dalarna.

Vi har alla en längre erfarenhet av skytte och av att vara tränare i våra respektive skytteföreningar.

Vi har genomgått av Svenska Pistolskytte­förbundet anordnad utbildning för att bli licensierade kretsinstruktörer.

 

Stefan Siitari  tävlar för Älvdalens Pistolklubb

Jag började min skyttekarriär 1975 med att jag följde med min far och fick prova på det här med pistolskytte. Började som de allra flesta med att skjuta precision och lära sig grunderna i den svåra konsten att skjuta pistol. Med tiden fick man även prova på fältskytte och sedan var man fast på allvar, så det blev ”min” gren som jag tycker fortfarande är den roligaste. Tycker även om att skjuta militär snabbmatch  och en del sportskyttegrenar. Med tiden blev man även intresserad av styrelsearbete och blev invald i klubbens styrelse 1985 och där är jag fortfarande kvar vid dags dato som ordförande. Blev även invald i kretsens styrelsen 2008 där jag sitter som sekreterare och från 2013 även utbildad kretsinstruktör.

Madde Siitari

”Jag började med pistolskytte år 2005, och det är tack vare pappa Stefan som jag överhuvudtaget kom i kontakt med denna fantastiska sporten. Jag började som så många andra med luftskytte, där jag också lärde mig alla grunder i skyttet. Jag har på senaste tiden funnit tjusningen i precisions­skytte, som jag inte alls gillade i början. Militär snabbmatch är även det riktigt kul. Min parad­gren är dock fältskytte, som jag än idag, tycker är den överlägset roligaste av grenarna som jag provat på. Tjusningen med pistolskytte för mig, är att den kan utövas av ALLA, och man är aldrig för gammal för att prova på. Rollen som kretsinstruktör är en roll jag känner att jag vill växa in i. Att få utbilda tillsammans med Lena och Stefan, ger mig stora möjligheter till det!”

Lena Sjögren, tävlar för Borlänge PK

Jag började min skytteverksamhet i Hedemora PK, där började jag som de flesta andra nybörjare att träna precisionsskytte och insåg ganska fort att jag inte hade den uthållighet som krävs för den grenen. När jag fick tillfälle att prova på fältskytte så var jag fast. Jag har dock lärt mig att precisionsskytte är bra träning inför en fältskytterunda. Jag har tidigare tagit licens för att skjuta PPC men inte tagit mig tid att träna så mycket att det gett något resultat. Har provat på militär snabbmatch och funnit att det är riktigt roligt. Jag är även ordförande i Dalarnas Pistolskyttekrets, ledamot i Svenska Pistolskytteförbundet där jag även är medlem i regelkommittén. Jag ägnar i genomsnitt under året ca 12 tim/vecka åt skytteträning/-tävling och 8 tim/vecka åt skytte administration.

 

Comments are closed.