Snabbskjutning

Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd och har till ändamål att uppöva färdighet i att snabbt avlossa välriktade skott.

Omfattning

Snabbskjutning omfattar normal 6 serier om vardera 5 skott. Före första tävlingsserien medges en provserie om 5 skott mot svängande mål.

Serien börjar i och med att målen vid seriens början första gången svängs bort. Skytten skall ha en utgångsställning med armen vinklad minst 45 grader nedåt från kroppen. Målen svängs sedan fram och visas i tre sekunder varpå de svängs bort i sju sekunder. Detta repeteras fem gånger under en serie.

Pistoltavla 60x60 snabbskjutning

Snabbpistoltavla

Källa: www.pistolskytteforbundet.se

 

Comments are closed.