Stadgar

Nedan återfinns de regler som styr kretsens verksamhet.

Inkluderar även några andra relevanta och halvrelevanta regler och reglementen.

 

Comments are closed.