Kretsens vandringspriser

Bestämmelser för Dalarnas Pistolskyttekrets poängpris vid kretsmästerskapen i precisionsskjutning

  1. Prisen utgörs av tenntallrikar (tidigare silvertallrikar) genom styrelsebeslut 1983-02-24. De sluterövrade tenntallrikarna har under årens lopp ersatts med nya tenntallrikar.

2.   Prisen är uppsatta som individuella poängpris i vapengrupperna A, B och C (öppen), varvid poäng erhålles för uppnådd placering i mästerskapen. De fem första i vardera  vapengruppen erhåller poäng från 5 till 1.

3.   Prisen erövras för alltid med uppnådda 16 poäng. Skulle flera skyttar inom respektive vapengrupp uppnå 16 poäng eller mera, vinner den skytt som uppnått högsta  poängsumman.  Skulle även denna poängsumma vara lika för flera skyttar, vinner den skytt som uppnått högsta poängsumman sista året.

4.   Priserna förvaras av kretsens kassör till dess de slutligt erövrats.


Den aktuella ställningen (t.o.m. säsongen 2020) i de tävlingar om de av Dalarnas Pistolskyttekrets uppsatta poängprisen vid kretsmästerskapen i precision är följande:

Vapengrupp A
1. Lars-Erik Myrberg, Transtrands SKF
2. Nicke Bergman, Transtrands SKF
3. Jan Andersson, Älvdalens PK
4. Rolf Dragsten, Gagnef-Mockfjärds PSK
5. Magnus Ryberg, Borlänge PK
5
4
3
2
1
Vapengrupp B
1. Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK
2. Rolf Dragsten, Gagnef-Mockfjärds PSK
3. Mats Forsell, Hedemora PK
4. Hans-Erik Sjöholm, Falu Sport- & PSK
5. Tony Assarsson, Hedemora PK
5
4
3
2
1
Vapengrupp C
1. Örjan Johansson, Grängesbergs PK
1. Lars-Erik Myrberg, Transtrands SKF
3. Erik Lanhammar, Falu Sport- & PSK
4. Carl-Olov Samuelsson, Hedemora PK
5. Olof Axelsson, Grängesbergs PK
5. Lennart Matsson, Falu Sport- & PSK
7. Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK
8. Roger Öst, Borlänge PK
9. Nicke Bergman, Transtrands SKF
9. Anders Wahl, Mora SKG
9. Michael Lindgren, Gagnef-Mockfjärds PSK
12. Lars Edvinsson, Älvdalen PK
12. Håkan Elings, Orsa PK
14. Peter Rusback, Borlänge PK
14. Hans-Erik Sjöholm, Falu Sport- & PSK
14. Leif Johansson, Hedemora PK
17. Mats Dahlstedt, Falu Sport & PSK
17. Krystian Björklund, Säters PSF
17. Kjell Larsen, Transtrands SKF
17. Vasili Khmaruk, Grängesbergs PK
21. Jimmy Lök, Rättviks PK
21. Rolf Dragsten, Gagnef-Mockfjärds PSK
21. Magnus Ryberg, Grängesbergs PK
21. Pelle Forsgren, Grängesbergs PK
14
14
10
9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Comments are closed.