Code of Conduct

UPPFÖRANDEKOD FÖR DALARNAS PISTOLSKYTTEKRETS DIGITALA MÖTESPLATSER

De riktlinjer och regler som anges nedan beskriver hur alla användare av Dalakretsens olika forum – oavsett form – förväntas uppföra sig.

Användning av dessa digitala mötesplatser är ett privilegium och inte en rättighet, och DALAKRETSEN förbehåller sig rätten att ta bort eller tillfälligt upphäva användares tillgång till dessa forum när som helst. Underlåtenhet att följa denna uppförandekod eller de riktlinjer en DALAKRETSEN-moderator sätter upp kan leda till att disciplinära åtgärder vidtas. All moderering behandlas av DALAKRETSEN utsedda moderatorer och alla beslut är slutgiltiga. I allvarliga fall kan polisanmälan behöva göras. Beslut om detta tas, efter genomgång av ansvarig moderator, av Dalakretsens styrelse.

ANSVAR:

DALAKRETSEN kan inte hållas ansvarigt för användarnas handlingar eller kommentarer i de olika forumen eller sociala medierna. DALAKRETSEN förbehåller sig rätten att ta bort material som publicerats av användare utan att på förhand varna eller meddela om detta.

VÅR VISION FÖR DIGITALA MÖTESPLATSER:

Vi anser att våra digitala mötesplatser (chattar, diskussionsforum, sociala medier etc.) ska vara en plats där skyttar, entusiaster, gamla, elitsatsande, unga, amatörer och förenings­människor kan mötas och engagera sig i intressanta och roliga diskussioner. Se till att du respekterar följande uppförandekod, oavsett vilken form den digitala mötesplatsen tar. Kan du inte säga något mellan fyra ögon IRL kan/bör du antagligen inte skriva det på våra digitala mötesplatser heller.

FÖRBJUDET UPPFÖRANDE:

Följande lista över förbjudet uppförande ger exempel på oacceptabelt beteende som kan leda till en avstängning från forumet eller att kontot förbjuds. Detta ska inte ses som en fullständig lista.  Om du blir trakasserad av en annan forummedlem bör du rapportera användaren till en moderator. Även om du är trakasserad eller känner dig trakasserad ger det dig inte rätt att bryta mot uppförandekoden för att hämnas på andra användare.

 • Vid misstanke om brott mot uppförandekoden eller användarvillkoren tillsätts en utredning av DALAKRETSEN, vilket kan leda till att användarens DALAKRETSEN-konto tillfälligt stängs ned eller förbjuds helt.
 • Användarna förväntas följa de instruktioner de får från DALAKRETSENS moderatorer. Om användaren inte följer dessa instruktioner anses detta vara ett brott mot uppförandekoden, vilket kan leda till att kontot tillfälligt stängs ned eller förbjuds helt.
 • Användare får inte delta i eller uppmuntra olagligt beteende eller olaglig kommunikation när de använder tjänster från DALAKRETSEN.
 • När du deltar i forumet eller använder webbplatser från DALAKRETSEN samtycker du till att följa uppförandekoden nedan.

TRAKASSERIER:

Du får inte:

 • använda kränkande språk, bilder eller länkar till webbplatser som förolämpar, trycker ner eller kränker andra användare, representanter för Dalakretsen eller grupper av människor
 • använda ett språkbruk eller publicera innehåll som anses olagligt, farligt, obscent, kränkande, vulgärt, nedsättande, hätskt, rasistiskt, sexistiskt, nationalistiskt, etniskt stötande eller sådant som utgör trakasserier
 • använda ett språkbruk eller publicera innehåll, länkar till webbplatser eller bilder som uppmuntrar till hat på grund av ras eller etnicitet, som innehåller nedsättande kommentarer på grund av ras eller etnicitet eller som innehåller symboler med hatiska motiv på grund av ras eller etnicitet (detta tolereras inte)
 • använda Dalakretsens direktmeddelandesystem för att trakassera, förfölja eller mobba andra användare
 • utsätta någon användare eller representant för Dalakretsen för sexuella eller fysiska trakasserier
 • trakassera andra användare eller representanter för Dalakretsen via Dalakretsens digitala mötesplatser.

HOT

Du får inte:

 • delta i, skapa eller skicka verbala eller fysiska hot om våld till en annan användare.

Alla hänvisningar till länkar, webbplatser eller språkbruk som avser våld mot en användare, en representant för Dalakretsen eller mot personer utanför våra digitala mötesplatser tolereras inte.

TROLLA

Du får inte:

 • i för stor utsträckning spamma, förlöjliga eller skapa oro på forumen.
 • i för stor utsträckning använda dig av obegripliga textinlägg, bilder eller fraser för att skapa oreda eller förvirring i trådar
 • orsaka problem eller oreda i communityn, t.ex. genom att kapa trådar, kränka andra användare, göra icke-konstruktiva inlägg, missbruka rapporteringsfunktionen eller skapa obegripliga meddelanden eller bilder
 • skapa klickbeten och ändra länkar för trådar eller lägga upp länkar till innehåll som bryter mot Dalakretsens uppförandekod och/eller integritetspolicy.
 • publicera material som förnedrar, kränker eller trakasserar andra användare eller representanter för Dalakretsen.

RELIGION, RELIGIÖSA AVBILDER OCH RELIGIÖSA BEGREPP

Du får inte:

 • diskriminera mot eller på ett negativt sätt beskriva någon religion, religiös avbild eller religiöst begrepp.

NATIONELL IDENTITET

Du får inte:

 • uppmuntra hat, nedsättande kommentarer, symboler eller innehåll som främjar hat på grund av nationalitet.

EXTREM SEXUALITET OCH VÅLD

Du får inte:

 • sprida eller hänvisa till pornografiskt material i alla former eller till extremt våldsamma handlingar eller händelser
 • göra olämpliga referenser till människans anatomi, sexualitet eller kroppsfunktioner
 • engagera dig i eller skapa meddelanden eller innehåll som sprider våld eller sexuella handlingar.

PUBLICERING:

Du får inte:

 • publicera trådar som inte rör ämnet i specifika huvudforum.

KAMPANJER OCH ANNONSERING

Du får inte:

 • spamma, värva medlemmar eller annonsera på dessa forum utan föregående tillstånd. Alla typer av värvningsförsök leder till att du omedelbart tas bort från forumet
 • annonsera för andra forum, webbplatser eller företag
 • söka stöd för en framställning eller undersökning som inte är sponsrad av Dalakretsen och inte är relevant för Dalakretsens intresseområden.
 • publicera piratkopierade eller illegala bilder, ljudupptagningar, filmer eller tv-program.

IMITERING OCH DISTRIBUTION AV PERSONLIG INFORMATION

Du får inte:

 • utge dig för att vara en representant för Dalakretsen eller en annan medlem i communityn
 • dela med dig av personlig information om andra användare av – eller representanter för – Dalakretsen på dess digitala mötesplatser

KONTODUPLICERING OCH -IMITERING:

Du får inte:

 • skapa duplicerade användarkonton på Dalakretsens digitala mötesplatser
 • imitera eller kapa konton som tillhör andra medlemmar av – eller representanter för – Dalakretsen

HACKNING, SKADLIGT INNEHÅLL OCH VIRUS

Du får inte:

 • publicera länkar, bilder eller annat innehåll som hänvisar till buggar, skadliga virus eller program
 • använda buggar, skript eller andra möjliga metoder för att kapa forumet eller dess funktionalitet.

TRÅDAR SOM ÄR DUPLICERADE, KORSLÄNKADE ELLER KLICKBETEN

Du får inte:

 • skapa duplicerade trådar för att medvetet skapa oreda
 • länka till andra forum utanför Dalakretsens digitala mötesplatser
 • skapa trådar som enbart har som uppgift att länka till ett annat inlägg
 • publicera ”klickbeten” till webbplatser, undersökningar, annonser eller externt innehåll som inte är relevant för Dalakretsen

AFFÄRSHEMLIGHETER OCH LÄCKOR

Du får inte:

 • publicera, hänvisa eller länka till konfidentiell information på våra forum eller sociala plattformar
 • läcka information från Dalakretsen eller andra företag eller konkurrenter
 • publicera material som låter användarna kringgå användandet av Dalakretsens programvara.

FÖRBUD OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Du får inte:

 • skapa inlägg eller trådar för att diskutera disciplinära åtgärder som vidtagits mot en annan användare
 • skapa inlägg eller trådar som bestrider beslut om förbjudna konton
 • skapa inlägg eller trådar som innehåller skärmbilder, bilder eller andra typer av innehåll där du försöker upphäva förbudet.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Vi uppmuntrar vår community att respektera varandra och följa uppförandekoden så som den beskrivs ovan. Om du bryter mot uppförandekoden kommer DALAKRETSENS moderatorer att förbjuda ditt konto på en eller alla digitala mötesplatser.

DALAKRETSENS moderatorer förbehåller sig rätten att vidta disciplinära åtgärder gällande alla DALAKRETSENS forumkonton när som helst, oavsett anledning.

Comments are closed.