Bidrag till tävlingsarrangörer.

De 20 kretsmästerskap i fältskytte som genomförts de senaste 10 åren har arrangerats av endast sex föreningar (ytterligare två föreningar har varit delaktiga). För att få en ökad variation av tävlingsarrangörer inom kretsen har kretsstyrelsen beslutat utge bidrag i olika nivåer.

 

Syftet är att stötta kretsföreningar som ej arrangerat tävlingar under en längre period (3 år eller längre) och hjälpa dessa att komma igång igen.

 

Bidraget betalas ut i form av en kredit hos GESAB. Föreningen beställer vad den behöver och GESAB kommer att fakturera ovanstående belopp till Dalakretsen. Resterande belopp samt eventuella fraktkostnader faktureras föreningen.

 

Antal bidrag kan komma att förändras beroende på vilka behov som finns.

 

Statuter – arrangörsbidrag

 

Lennart Carle avliden.

Den 15:e oktober 2017 förlorade Dalakretsen sin nestor.
Lennart Carle har avlidit i en ålder av 89 år.
Lennart valdes in i dalakretsens styrelse 1966 där han tog positionen som kretssekreterare.
Inför kretsårsmötet 2008 hade han avsagt sig omval efter att ha verkat som kretssekreterare i hela 42 år!
Lennart var en god källa till en lång erfarenhet av styrelsearbete och som av skytteverksamhet.
Vi var många som vände oss till Lennart med vårt sökande efter svar.
Hans goda arbete har inte gått någon förbi och han har tilldelats:
Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver (1970)
Kretsmedaljen i guld (1982)
Som enda dalaskytt någonsin förärades Lennart med förbundets förtjänstmedalj i guld 1990.
I ett så långt skytteliv finns många meriter.
Lennart hann skjuta till sig samtliga valörer av:
– Mästarmärket (1977)
– Pistolskyttemärket (1999)
– Rikstävlingsmedaljen (2008)
Som representation för de sportsliga meriterna kan nämnas 8 kretsmästerskapstitlar i
Precisionsskytte, vapengrupp A. Därtill kan räknas ytterligare 6 pallplatser. Med det är Lennart den
mest vinstrika dalaskytten i Precision A.

Leif I. Ohlsson avliden.

Leif I Ohlsson, Hedemora PK, har avlidit i en ålder av 75 år.

Vi minns Leif som en av kretsens eldsjälar.
Pistolskytte var ett av hans allra största intressen och det märkte många av oss; han gav tillbaka så mycket till vår idrott.
Leif var den som lärde många skyttar grunden i skytte och det var han som höll igång nya skyttar genom att ta med dem ut på tävlingar.
2004 förärades han med kretsens förtjänstmedalj i guld som ett tecken på kretsens uppskattning för allt arbete han lagt ner.
Bland många uttryck som myntades av Leif kan nämnas ”små höger”. Det kom sig av att han råkade säga ”sväng höger” när vi egentligen skulle svänga vänster – då kom det raskt: ”jag menade små höger”.
Vi i kretsen har fått så mycket av Leif och vi kommer att sakna honom.
Vila i frid Leif
Dalarnas Pistolskyttekrets
gm Lena Sjögren, ordförande
Kretsen har satt in en gåva till förmån för Leif I Ohlssons Parkinsonfond.

Anmälningsavgift införd.

Styrelsen har beslutat införa en ansökningsavgift för skytteföreningar som önskar ansluta sig till Dalarnas Pistolskyttekrets (och därigenom till Svenska Pistolskytteförbundet).

Detta görs dels för att sålla bort oseriösa ansökningar och dels för att täcka den mycket resurskrävande arbetsbördan som en ansökan innebär för kretsstyrelsen.
Avgiften är på 10.000 kr. Summan skall vara inbetald innan någon beredning av ansökan kan göras.
Beslutet gäller fr.o.m. 2018-01-01.