Undantag från obligatorisk vapenkontroll pga Corona.

Till samtliga Pistolskyttekretsar,

På grund av de stora riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Detta innebär att även tävling utan genomförd vapenkontroll är standardmedaljgrundande.

Vänligen informera era föreningar.

På uppdrag av Verkställande utskottet

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare

Bookmark the permalink.

Comments are closed.