Nya riktlinjer för tävlingsarrangemang

Besked från förbundet:

”Verkställande utskottet uppdaterar nu uppdatera besluten avseende tävlingar i pandemitider. Råd 1 om att nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar och råd 2 om att kretsstyrelsen inte får medge att andra kretsar får bjudas in till kretstävlingar upphävs från och med 2020-06-13. Observera även de nytillkomna besluten 11, 12 och 13 angående hur tävlingar ska genomföras och behov av beslut.”

Uppdaterad beslutslista finns här:

Aktuellt stomprogram finns här:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.