Nomineringar

Vi påminner om att valberedningen behöver nomineringar av personer som kan tänkas vilja ställa upp i kretsstyrelsen som ledamot/suppleant.

Mejla ett namn (eller två) till valberedningen redan idag genom att använda kontaktformuläret på hemsidan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.