Kretsinstruktör

Kretsen tar nu emot nomineringar och intresseanmälningar av dalaskyttar som kan vara intresserade av att bli kretsinstruktörer!

Kursen kommer att ges 20-22/11 med start fredag eftermiddag/kväll och med avslut söndag efter lunch. Ort ännu ej beslutat.

Mejla /AT/ om du, eller någon i din förening, är intresserad!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.