Ordförande har ordet

Dalakretsens närmaste framtid.

Det vi alla väntar på nu är att pandemin ska klinga av och att vår skytteverksamhet ska återgå med
träningar och tävlingar där vi får träffas. Skytte är en social verksamhet där vi medlemmar i skytte Sverige har skytte som gemensam nämnare men som ger gemenskap och en varm känsla av delaktighet. Så att endast träffas i mindre grupper och inte ha några tävlingar känns konstigt.

Närmast stora händelse är för Dalakretsens del att vara arrangör av SM i Fältskytte 2022.
Det är första gången sedan 1957 som vi skyttar i Dalarna kan hälsa alla pistolskyttar i Sverige välkomna till vårt vackra län med en SM-tävling. Tid och plats är Orsa PK:s skjutbana 7-10 juli.

Vi i SM-arbetsgruppen har många timmar framför oss med alla förberedelser som krävs för att skapa en så stor tävling som ett SM i fältskytte är. Vi har haft tur när vi fått en så fantastisk samarbets­partner som Orsa Kommun. De är mycket tillmötesgående och hjälpsamma.

Ha det gott!

Lena Sjögren #SkytteSverige #Dalakretsen #PistolSM2022fält #ideellaSverige #TystnaInte #nejtillnäthat

Vem är jag?Vad är Dalarnas Pistolskyttekrets?
Jag heter Lena Sjögren och jag arbetar som Dalakretsens ordförande sedan 2005.

Tillsammans med övriga ledamöter skapar vi tillsammans ett samarbets-forum för föreningar belägna i Dalarnas län. Jag är glad och stolt över det förtroende som föreningarna i länet ger mig och styrelsen.
 
Pistolskytte är inte bara en hobby för mig och min sambo, det är en livsstil.
Det första jag bokar i min kalender är skytte- ­aktiviteter och finns det sedan tid över så fyller jag på med andra aktiviteter. Vi åker på tävlingar så ofta det ges möjlighet.

Överlag är jag en utpräglad förenings­människa med flera uppdrag – det finns alltid något att göra i en förening.
Dalarnas Pistolskyttekrets är en av 29 kretsar anslutna till den frivilliga försvars­organisationen Svenska Pistolskytte­för­bundet. Kretsens uppgift är, bland mycket annat, framför allt att ge med­lemmarna i länet möjlig­het att hålla på med pistol­skytte. Detta gäller såväl träning som tävling och oavsett vilken nivå skytten önskar bedriva sin verksamhet på.
 
Kretsen startades av 6 föreningar år 1945.
I dagsläget består kretsen av 22 föreningar med drygt 1 000 medlemmar varav ca 800 räknas som aktiva. Med tanke på länets glesa befolkning jämfört med storstads­regionerna så är det många skyttar. Det finns många eldsjälar som driver och möjlig­gör såväl tränings- som tävlings­verksamhet i våra föreningar och det är många ideella arbetstimmar som gör detta möjligt.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.