Marsfrågan

En viktig uppgift för kretsstyrelsen är att samordna och arrangera utbildningar för kretsens medlemmar.
Dels utbildningar som höjer kompetensnivån på själva skyttet men också utbildningar som möjliggör tävlande. Utbildning går hand i hand med uppdraget att säkerställa att det arrangeras tävlingar i allmänhet och mästerskap i synnerhet. Utan utbildade funktionärer blir det det i bästa fall inga bra tävlingar och i värsta fall INGA tävlingar…

Månadens fråga handlar därför om vilka önskemål det finns från kretsmedlemmarna rörande utbildningstillfällen.

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Om det erbjuds det närmsta året så kan jag tänka mig att gå en utbildning om att....?
Bookmark the permalink.

Comments are closed.