Kallelse & övriga årsmöteshandlingar

…mejlades ut till de av kretsföreningarna inrapporterade e-postadresserna härom dagen.
Skulle någon förening sakna årsmöteshandlingarna kan ni kontakta /AT/.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.