Majfrågan

Hederspriser är något som funnits ända från det nationella förbundets start (så vitt jag vet).
På senare år har dock prispengar blivit vanligare och vanligare.
Denna månad undrar vi vad du tycker om konceptet med hederspriser kontra prispengar.
Är det något du uppskattar eller är det förlegat?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vad tycker du om hederspriser?
Bookmark the permalink.

Comments are closed.