Du har väl inte missat…

  • Att det from SHB24 är tillåtet för 70+ att skjuta med stödhand även i vapengrupperna A+B i Precision, Snabbpistol samt Nationell Helmatch?
  • Att det from SHB24 är möjligt att skjuta en provisorisk omskjutning?
    Om skytt begär omskjutning men nekas kan hen lämna protest direkt på plats.
    Omskjutning skall då ske och båda resultaten lämnas till juryn för besked om vilket resultat som ska gälla.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.