Anmälningsavgift införd.

Styrelsen har beslutat införa en ansökningsavgift för skytteföreningar som önskar ansluta sig till Dalarnas Pistolskyttekrets (och därigenom till Svenska Pistolskytteförbundet).

Detta görs dels för att sålla bort oseriösa ansökningar och dels för att täcka den mycket resurskrävande arbetsbördan som en ansökan innebär för kretsstyrelsen.
Avgiften är på 10.000 kr. Summan skall vara inbetald innan någon beredning av ansökan kan göras.
Beslutet gäller fr.o.m. 2018-01-01.