Uppdaterade COVID-regler

VU-beslut 28 september 2021 angående tävlingar


Svenska Pistolskytteförbundets Verkställande Utskott beslöt 28 september 2021 enligt nedan.

Beslutet gäller från och med 29 september 2021. Från samma tidpunkt upphävs VU beslut om tävlingar 30 juni 2021.


• Alla tävlingar och andra aktiviteter får genomföras. Se Skjuthandboken C.3.1.
• Beslutet från 21 mars 2020 angående vapenkontroll (att även en tävling utan obligatorisk vapenkontroll är standardmedaljgrundande) gäller till och med 31 december 2021.
• Fortfarande gäller att stanna hemma om man är sjuk och att omedelbart lämna tävlingsområdet om man blir sjuk under pågående verksamhet.
• I övrigt upphävs SPSF alla tidigare beslut och råd som avser undvikande av smittspridning.

Myndigheternas främsta råd för att undvika ökad smittspridning igen är att alla som kan låter vaccinerar sig.

Detta beslut gäller från 29 september 2021

Minimarknad!

Kom och se, kläm och provskjut ditt framtida tävlingsvapen!

Välkända handlare och importörer kommer till Borlänge PK:s bana för att visa upp sina produkter.

  • Staffans Vapen
  • Kruttunnan
  • Interjakt
  • Jaktia
  • Fondprodukter

Fler är under förhandling…

Plats: Borlänge PK:s bana
Datum: 12:e september 2021
Tid: 10.00-15.00

Korv, hamburgare samt dryck finns till facila priser!

Välkomna!!