Dalakretsen – en del av det frivilliga försvaret

Kretsförande Lena Sjögren representerade Dalakretsen när försvarsmakten bjöd in till informationskväll i samband med återöppnandet av Dalregementet – I13. Det var 36 organisationer som var inbjudna och ibland dem 18 frivilliga försvarsorganisationer. Överste Ronny Modigs berättade om den stolthet han känner över att återvända till hemstaden Falun. Han berättade även om de olika planer som finns för vart regementet ska byggas och lite om hur rekryteringen av personal pågår. 

Informationsträffen omfattade även ett första steg i den inventering av samarbete som kommer att ske mellan Dalregementet och de frivilliga försvarsorganisationerna i Dalarna. Överste Modigs tryckte på att det handlar om ett samarbete; vad kan vi i föreningarna i Dalarna (t.ex. Dalarnas pistolskyttekrets) erbjuda och vad behöver vi för hjälp. Det fanns även intresseorganisationer på plats som fick fundera på hur traditioner och historian kring vårt Dalregemente ska återtas.

Dalakretsens styrelse fick i hemläxa att fundera på hur vi ser på samarbetet. 

De frivilliga försvarsorganisationerna kommer att bjudas in för ytterligare möten. Dels föreningarna sinsemellan men förstås även i samarbete med Dalregementet. Denna informationskväll var det första steget i en lång vandring som vi ska ta tillsammans!

Lena Sjögren passade på att bjuda in Dalregementet och frivilliga försvarsföreningar med förankring i Dalarna att delta i vår marknad vid fältskytte-SM i Orsa sommaren 2022.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.